การขยายลูกเพิ่มน้ำหนักให้กับลำไย

การทำลำไยคุณภาพที่ให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำ

6. การขยายลูกเพิ่มน้ำหนักให้กับลำไย
  • ปุ๋ยทางดิน

ตั้งแต่เม็ดในดำจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว ทางดินใช้ปุ๋ยสูตร 15-0-0 + 15-15-15 หรือ 16-16-16

  • ปุ๋ยทางใบ (อัตราส่วนต่อน้ำ 200 ลิตร)

ใช้สุพรรณ อะมิโน พลัส สูตรขยายลูก 200 cc. + สุพรรณ ไคโตซาน 200 cc. ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน โดยเริ่มฉีดพ่นตั้งแต่เม็ดในดำ จนถึงก่อนเก็บเกี่ยวลำไย 

เรื่องราวความสำเร็จ

“ลำไย 70 ต้น น้ำหนัก 5 ตันกว่า ด้วยทุน 2 หมื่นต้นๆ ในสภาวะราคาลำไยตกต่ำ คุณสุริยันมีกำไร 3 เท่าตัว เต็มสูตร การทำลำไยต้นทุนต่ำทีมงานสุพรรณ เชียงราย โดยคุณอุเทน เทพวงค์”

สุพรนณ สุรินทร์