5. การบำรุงลูกเล็ก.jpg

การทำลำไยคุณภาพที่ให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำ

5. การบำรุงลูกเล็กหลังลำไยออกดอก
  • ปุ๋ยทางดินเพื่อเม็ดเล็กถึงเม็ดในดำ

ใช้ปุ๋ยสูตร15-0-0 + 25-7-7 ผสมกับปุ่ยคอกในอัตราส่วน 1:2 หว่านรอบทรงพุ่มลำไย​ ต้นละ 1-2 kg.

  • ปุ๋ยทางใบเพื่อบำรุงลูกเล็กหลังลำไยออกดอก

อะมิโน พลัส 100-200 cc. + ไคโตซาน 100-200 cc. + อาหารพืช (สำหรับบำรุงลูกเล็ก) 2 ขีด ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้กับลำไยทุกๆ 7-10 วัน จนถึงลำไยมีขนาดลูกแก้ว

1/3

1/3

เรื่องราวความสำเร็จ

“ลำไย 70 ต้น น้ำหนัก 5 ตันกว่า ด้วยทุน 2 หมื่นต้นๆ ในสภาวะราคาลำไยตกต่ำ คุณสุริยันมีกำไร 3 เท่าตัว เต็มสูตร การทำลำไยต้นทุนต่ำทีมงานสุพรรณ เชียงราย โดยคุณอุเทน เทพวงค์”

สุพรนณ สุรินทร์