การทำลำไยคุณภาพที่ให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำ

4. การเปิดตาดอก-บำรุงช่อดอกลำไย

เปิดตาดอกเมื่อยอดเดิน และเห็นว่ามีไข่ปลาตาดอก (เปิดตาดอกได้ดอกเปิดตา)

  • เปิดตาดอกครั้งที่ 1 (อัตราส่วนต่อน้ำ 200 ลิตร)

อะมิโน พลัส 200 cc.+ ซีเอ็น 200 cc. 

  • เปิดตาดอก-บำรุงดอกครั้งต่อไป (อัตราส่วนต่อน้ำ 200 ลิตร) อะมิโน พลัส 100 cc. + ซีเอ็น 100 cc. 

  • บำรุงดอกช่วงดอกตุมก่อนบาน (อัตราส่วนต่อน้ำ 200 ลิตร) อะมิโน พลัส 100 cc. + ยาฆ่าแมลง + ยาป้องกันเชื้อรา

 

  • สูตรปุ๋ยเกร็ดเสริมการทำดอก (อัตราส่วนต่อน้ำ 200 ลิตร)

กรณีใบแรง กังวลใบแทรกดอก 13-0-46 = 3 ขีด
กรณีต้องการยืดช่อ 13-0-46 = 3 ขีด, 0-52-34 = 2 ขีด

 

  • บำรุงช่อก่อนดอกบาน 10-52-17 = 5 ขีด

เรื่องราวความสำเร็จ

“ลำไย 70 ต้น น้ำหนัก 5 ตันกว่า ด้วยทุน 2 หมื่นต้นๆ ในสภาวะราคาลำไยตกต่ำ คุณสุริยันมีกำไร 3 เท่าตัว เต็มสูตร การทำลำไยต้นทุนต่ำทีมงานสุพรรณ เชียงราย โดยคุณอุเทน เทพวงค์”

สุพรนณ สุรินทร์