การทำสารลำไย 1920.jpg

การทำลำไยคุณภาพที่ให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำ

3. การทำสารลำไย

การทำสารลำไยทั้งทางดินและทางใบ ควรทำให้เสร็จภายใน 10 วัน

 

1. สารน้ำทางดิน 1 แกลลอน ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นลงบริวณทรงพุ่มของต้นลำไย ถ้าหน้าคินแห้ง แนะนำรดน้ำบางๆ พอให้สารถึงราก

2. พ่นสาร "สุพรนณ" ครั้งที่ 1 ใช้ 1 ถุง ต่อน้ำ 200 ลิตร


3. พ่นสาร "สุพรนณ" ครั้งที่ 2 ใช้ 1 ถุง ต่อน้ำ 200 ลิตร + ซีเอ็น CN 200 cc. ต่อน้ำ 200 ลิตร

การทำสารลำไย.jpg
ฮอร์โมนทำสารลำไย

เรื่องราวความสำเร็จ

“ลำไย 70 ต้น น้ำหนัก 5 ตันกว่า ด้วยทุน 2 หมื่นต้นๆ ในสภาวะราคาลำไยตกต่ำ คุณสุริยันมีกำไร 3 เท่าตัว เต็มสูตร การทำลำไยต้นทุนต่ำทีมงานสุพรรณ เชียงราย โดยคุณอุเทน เทพวงค์”

สุพรนณ สุรินทร์