การสะสมสอาหารเพื่อการออกดอก.jpg

การทำลำไยคุณภาพที่ให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำ

​2. การสะสมอาหารเพื่อการออกดอกลำไย

การสะสมอาหารเพื่อการออกดอกให้กับต้นลำไยจะเริ่มเมื่อใบชุดที่ 2 อยู่ในระยะใบเพลสลาด (ใบเพสลาด คือใบไม่อ่อนไม่แก่)

  • ​ปุ๋ยทางดิน สำหรับการสะสมอาหารเพื่อการออกดอกลำไย

ใส่ปุ๋ยทางดิน​สูตร 8-24-24 ​ก่อนสะสมอาหารครั้งที่ 1 ประมาณ 2 อาทิตย์ เมื่อใบเริ่มเพสลาด แนะนำฉีดพ่นด้วย "สะสมอาหาร" = 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน

  • อัตราส่วน

สะสมอาหาร (ตรานกอินทรีย์) 1 กิโลกรัม + มิสเตอร์กรีน 200 cc. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สะสมอาหาร.jpg
  • สะสมอาหาร ครั้งที่ 2 

เว้นระยะห่างจากครั้งที่ 1 ประมาณ 7-10 วัน ทำแบบเดิม ใช้ผลิตภัณฑ์ สุพรรณ สะสมอาหาร (ชนิดผง) 1 กิโลกรัม + มิสเตอร์กรีน 200 ซีซี. ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มของต้นลำไย

  • ประโยชน์

สุพรรณ สะสมอาหาร และมิสเตอร์กรีน จะช่วยสร้างใบเขียวเข้ม สร้างน้ำตาล ช่วยในการสังเคราะห์แสงให้กับลำไย และสะสมอาหารให้กับต้นลำไย

เรื่องราวความสำเร็จ

“ลำไย 70 ต้น น้ำหนัก 5 ตันกว่า ด้วยทุน 2 หมื่นต้นๆ ในสภาวะราคาลำไยตกต่ำ คุณสุริยันมีกำไร 3 เท่าตัว เต็มสูตร การทำลำไยต้นทุนต่ำทีมงานสุพรรณ เชียงราย โดยคุณอุเทน เทพวงค์”

สุพรนณ สุรินทร์