การฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว.jpg

การทำลำไยคุณภาพที่ให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำ

1. การฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว

ประมาณเดือนกันยายน หลังจากที่เราขายลำไยได้เงินแล้วก็ต้องแบ่งให้ต้นลำไยบ้าง และควรเริ่มต้นบริหารจัดการสวนลำไยในเดือนนี้เลย หากเริ่มต้นเร็วและถูกต้องเหมาะสม ลำไยก็จะให้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกำในปีหน้าอีกเริ่มต้นด้วยการตัดแต่งกิ่ง กำจัดวัชพืช การป้องกันโรคแมลง การให้ปุ๋บทางดิน ทางใบ (ฮอร์โมน) เรามาเริ่มสิ่งแรกที่ต้องทำกันก่อนเลยคือ "การตัดแต่งกิ่ง"

  • การตัดแต่งกิ่งลำไย

จะช่วยเร่งให้ต้นลำไยแตกใบอ่อน ช่วยควบคุมความสูงของทรงพุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตและสะดวกในการดูแลรักษา ช่วยลดการระบาดของโรคและแมลง ทำให้ต้นลำไยตอบสนองต่อสารคลอเรตได้ดี และทำให้ได้ลำไยลูกใหญ่มีคุณภาพดี หากต้นลำไยมีทรงพุ่มทึบ หากออกดอกติดผลดกจะส่งผลให้ลำไยมีผลขนาดเล็กขายไม่ได้ราคา ควรตัดกิ่งที่ถูกโรคแมลงเข้าทำลาย กิ่งฉีกหัก กิ่งน้ำค้าง กิ่งไขว้ซ้อนกัน เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งขึ้น ถ้าเป็นกิ่งขนาดใหญ่ควรใช้ปูนแดงที่แผลเพื่อป้องกันโรคเข้าทำลาย การตัดแต่งกิ่งทำได้หลายทรง เช่น ทรงเปิดกลางพุ่ม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงฝาชีหงาย เป็นต้น

  • การกำจัดวัชพืช

ถ้ามีวัชพืชขึ้นในสวนมากควรกำจัดให้หมด ใช้ใบลำไยที่ตัดแต่งกิ่งแลวัชพืชคลุมใต้โคนต้นไว้บางๆ ช่วยป้องกันหญ้าเกิดใหม่​

  • การป้องกันกำจัดโรคแมลง  

ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงที่มีระบาดในลำไยระยะนี้ เช่น เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะกิ่ง แมลงค่อมทอง หนอนคืบกินใบอ่อน หนอนม้วนใบ เช่น เคลเทน, โมโนโครโตฟอส,คาร์บาริล​

  • การให้ปุ๋ยทางดินเพื่อฟื้นฟูต้นลำไยหลังการเก็บเกี่ยว

ใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 หรือ 46-0-0 หรือ 15-15-15 ในอัตราส่วน 1: 2 ใส่รอบทรงพุ่ม 1 กิโลกรัม ต่อต้น รดน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 5-7 วัน เพื่อช่วยให้ลำไยแตกใบอ่อนได้เร็วขึ้น จนลำไยเริ่มแทงยอดอ่อนใน 21 วัน

  • ​การให้ปุ๋ยทางใบหรืออาหารเสริมพืชทางใบ (ฮอร์โมน) 

ฉีดพ่นด้วย อะมิโน พลัส (ตรานกอินทรีย์) และซุปเปอร์ซีวีด จะทำให้ต้นลำไยสามารถนำไปใช้สังเคราะห์โปรตีนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ลำไยประหยัดพลังงานในการนำไปใช้ในขบวนการเจริญเติบโตต่างๆ

  • อัตราใช้:

อะมิโน พลัส (ตรา นกอินทรีย์) 100-200 cc. + ซุปเปอร์ซีวิส 100-200 cc. ผสมน้ำ 200 ลิตร​ โดยฉีดพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังตัดแต่งกิ่งลำไยเสร็จ หลังจากนั้นอีก 7 วัน ฉีดพ่นครั้งที่ 2 เมื่อใบชุดที่ 2 แทงขึ้นมา

เรื่องราวความสำเร็จ

“ลำไย 70 ต้น น้ำหนัก 5 ตันกว่า ด้วยทุน 2 หมื่นต้นๆ ในสภาวะราคาลำไยตกต่ำ คุณสุริยันมีกำไร 3 เท่าตัว เต็มสูตร การทำลำไยต้นทุนต่ำทีมงานสุพรรณ เชียงราย โดยคุณอุเทน เทพวงค์”

สุพรนณ สุรินทร์