ค้นหา

การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

อัปเดตเมื่อ 2 พ.ย. 2563

การใช้ปุ๋ยเคมีกับต้นให้มีประสิทธิภาพสูง หมายถึงการใช้ปุ๋ยชนิดที่เหมาะสมโดยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมามีมูลค่าสูงสุด และมีต้นทุนต่ำ ซึ่งหลักการปฏิบัติเพื่อให้ปุ๋ยเคมีที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีดังนี้การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ใช้ปุ๋ยให้ตรงกับที่พืชขาด

เมื่อขาดธาตุไนโตรเจนก็ต้องให้ปุ๋ยไนโตรเจน และต้องให้จนถึงระดับที่เพียงพอ ถ้าขาดแคลน 3 ธาตุ ก็ให้จนครบและเพียงพอทั้ง 3 ธาตุ เพราะธาตุที่ขาดอยู่จะเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตของพืชอยู่


2. พยายามให้ดินร่วนซุยและมีความชื้นอย่างเหมาะสม

เพราะโดยปกติรากพืชจะแผ่ขยายและชอนไชในดินร่วนซุยได้ดีมาก ย่อมมีโอกาสดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินไปใช้อย่างเต็มที่ ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งควรให้ความชื้นอย่างเหมาะสม


3. ใส่ปุ๋ยให้ถูกที่ถูกจังหวะและปริมาณที่เหมาะสมการใช้ปุ๋ยเคมี
การใช้ปุ๋ยเคมี

4. ป้องกันการสูญหาย

ปุ๋ยอาจสูญหายไปจากดินได้ดังได้กล่าวมาแล้วหากปุ๋ยที่ละลายน้ำง่าย จะถูกน้ำชะลงไปในชั้นดินลึก และควรป้องกันน้ำชะพาดินแล้วดินถูกพัดพาไปตามน้ำ สำหรับอีกกรณีหนึ่งคือการสูญเสียปุ๋ยโดยปุ๋ยระเหยไปจากดิน มักเกิดขึ้นเสมอเมื่อใส่ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยแอมโมเนียมในดินที่เป็นด่างจัด หรือการใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมกับการใส่ปูน ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว


5. การใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสมอาจทำให้สมดุลของธาตุอาหารในดินคลาดเคลื่อนได้

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากชาวสวนใส่ปุ๋ยบางธาตุโดยเฉพาะปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารหลักหรือปุ๋ยสูตรที่มีขายกันอยู่ทั่วๆ ไปเช่น 15-15-15, 8-24-24 ในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการวิเคราะห์ดินว่า ดินในสวนมีปริมาณธาตุอาหารมากน้อยเท่าใด?


จะทำให้ธาตุอื่นซึ่งพืชยังไม่น่าจะขาดแคลน กลับขาดแคลนได้ โดยเฉพาะฟอสฟอรัสถ้ามีปริมาณมากเกินไป จะมีผลทำให้พืชขาดจุลธาตุเช่นสังกะสีและทองแดง และในดินที่มีโพแทสเซียม ปริมาณมากจะไปขัดขวางไม่ให้พืชดูดแคลเซียมและแมกนีเซียมได้ เป็นต้น

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยโดยการตัดแต่งกิ่ง

นอกจากจะเป็นการตัดกิ่งที่ทึบ บังแสงซึ่งกันและกัน ทำให้ใบที่ถูกบังแสงมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงลดลง


 

แนะนำเรื่องที่น่าสนใจ

ปุ๋ยทางใบสำหรับลำไย >

การฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยวลำไย >

การสะสมอาหารก่อนราดสารลำไย >

 

อ้างอิง: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. (2563). คู่มือการจัดการ สวนลำไย การจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.thai-explore.net/file_upload/submitter/file_doc/47dbd2e0d71fb6bf87c6825584e282c1.pdf. 3 กันยายน 2563

 

#การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ #การใช้ปุ๋ยเคมี #ปุ๋ยเคมี #วิธีใช้ปุ๋ยเคมี