ค้นหา

การดูแลลำไยช่วงแตกใบอ่อน

อัปเดตเมื่อ 2 พ.ย. 2563

การดูแลเอาใจใส่สวนลำไยดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการให้ปุ๋ย ตัดแต่งช่อผลกรณีผลต่อช่อดก มีน้ำให้ ผลไม่แตกเสียหาย ผลโตมากกว่าผลเล็กถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำ อย่างไรก็ตามการที่จะประสบผลสำเร็จในการผลิตลำไยให้ได้ปริมาณและคุณภาพดี จำเป็นต้องปฏิบัติ ดูแล เอาใจใส่ทุกกระบวนการ ตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยไปจนถึงรอบการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย วันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการให้ปุ๋ย โรคและแมลงที่มีความสำคัญของลำไยกันครับ

การให้ปุ๋ยลำไยช่วงแตกใบอ่อน

หลังจากเกษตรกรชาวสวนลำไยได้ตัดแต่งกิ่งไปแลัว ไม่ว่าจะรูปทรงเปิดกลางทรงพุ่ม ทรงสี่เหลี่ยม หรือทรงฝาชีหงาย เดือนนี้เดือนกันยายน ลำไยของท่านก็คงจะเริ่มแตกใบชุดที่ 2 กันแล้ว การแตกใบอ่อนของลำไยแต่ละครั้งเหมือนกับคนเริ่มทำงานหนัก ต้องการอาหารและน้ำมาก ลำไยก็เช่นเดียวกัน ขบวนการหรือกิจกรรมแต่ละครั้งไม่ว่าจะแตกใบอ่อน แทงช่อดอก หรือติดผล ก็ย่อมต้องการอาหารและน้ำมากกว่าปรกติ


จากการวิจัยของ ผศ. ยุทธนา เขาสุเมารุ และคณะ พบว่าธาตุอาหารที่ลำไยต้องการมากในช่วงนี้คือ ธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียม ดังนั้น สูตรปุ๋ยที่จะต้องให้ทั้งสองธาตุดังกล่าว เพื่อให้ง่ายต่อการประมาณและง่ายต่อการปฏิบัติ

จึงได้กำหนดสูตรปุ๋ย ที่เกษตรกรชาวสวนลำไยใช้กันโดยทั่วไปคือสูตร 46-0-0 , 15-15-15 และ 0-0-60 ผสมกันและต้องใช้ให้หมด ในการให้ปุ๋ยแต่ละครั้ง ผสมแล้วเก็บไว้ไม่ได้ ปุ๋ยจะละลาย และเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยสูตรสำเร็จ ส่วนอัตราการให้นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่มลำไย


โดยให้ปุ๋ยทุกครั้งที่ลำไยมีการแตกใบอ่อน

ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ควรใส่ในช่วงหลังจากเก็บผลผลิต โดยใส่ก่อนหน้านี้แล้ว อัตราประมาณ 10-30 กิโลกรัมต่อต้น


หมายเหตุ เกษตรกรจะต้องไปหาซื้อปุ๋ยสูตร 15-15-15 (สูตรเสมอ) ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 และปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต 0-0-60 โดยนำมาผสมให้ลำไยแต่ละครั้งหลังการแตกใบอ่อน หรือจะแบ่งใส่ หลาย ๆ ครั้งก็ยิ่งดี คือ ใส่ในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง อย่าลืมใส่ปุ๋ยแล้วให้น้ำตามทันที น้ำจะช่วยให้ปุ๋ยละลาย พืชจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้ หลังจากให้ปุ๋ยลำไยแล้ว ต้องหมั่นตรวจ หรือสำรวจโรคและแมลงด้วย


โรคและแมลงช่วงลำไยแตกใบอ่อน

จากการวิจัยของ รศ.ดรจริยา วิสิทธ์พานิช และคณะ พบว่าแมลงศัตรูลำไยระยะใบอ่อนที่ระบาดเป็นประจำในช่วงที่ลำไยแตกใบอ่อนคือ หนอนคืบลำไย หนองคืบเขียวกินใบ แมลงค่อมทอง แมลงนูน และอาการโรคพุ่มไม้กวาด


1. กลุ่มหนอนกัดกินใบ

เช่น หนอนคืบ หนอนมังกร ทำลายโดยกัดกินใบอ่อนหมดทั้งต้นได้ภายใน 2-3 วัน


การป้องกันกำจัดหนอนกัดกินใบอ่อน


1. ในระยะที่ลำไยแตกใบอ่อน และมีการระบาดของหนอนให้ฉีดพ่นด้วย แลมป์ดาไซฮาโลทริน (คาราเต้ 2.5% EC) อัตรา 12 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เฟนวารีเลต (ซูมิไซดิน 20% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 40% EC) อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือบาซิลัส ทูริงเยนซิส (แบคโทสปีน เอฟซี) 120 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรใช้สารเคมีฆ่าแมลงสลับกลุ่มกันไป


2. กำจัดวัชพืชไม่ให้เป็นที่หลบอาศัยของผีเสื้อ


2. กลุ่มด้วงปีกแข็ง

เช่น แมลงค่อมทอง ด้วงกุหลาบ และแมลงนูน ทำลายโดยกัดกินใบลำไย ความเสียหายรุนแรงในต้นที่ปลุกใหม่ทำให้ลำไยชะงักการเจริญเติบโตได้


การป้องกันกำจัด

บริเวณที่พบแมลงค่อมทองและด้วงกินใบระบาดเป็นประจำควรฉีดพ่นด้วยอะซีเฟต 75%SP (ออร์ธีน 75 เอสพี) อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือพ่นด้วย คาร์บาริล (เซฟวิน 85%WP) อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ20 ลิตร อย่างใดอย่างหนึ่ง


3. อาการหงิกเป็นพุ่มไม้กวาด

ไรลำไย เป็นตัวการทำให้ช่อใบที่แตกออกใหม่ เกิดอาการม้วนหงิกเป็นพุ่มไม้กวาด จะพบระบาดมากในลำไยพันธุ์เบี้ยวเขียว และจะพบได้โดยทั่วไปทุกพื้นที่ และทุกพันธุ์ โดยเฉพาะลำไยที่ขาดการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มให้โปร่ง แสงแดดส่องได้ทั่วถึง ไรลำไยมีขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า


อาการม้วนหงิกบนช่อดอกลำไย


การป้องกันกำจัด


1. คัดกิ่งพันธุ์โดยใช้กิ่งตอนจากต้นที่ไม่มีอาการหงิกเป็นพุ่มไม้กวาดมาปลูก


2. ต้นที่เริ่มเป็นหรือมีอาการพุ่มไม้กวาดไม่มากนัก ตัดช่อที่แสดงอาการหงิกไปฝัง หรือเผาไฟ เพื่อกำจัดไรที่อาศัยอยู่ในช่อ การตัดช่อหงิกทำได้สะดวกขณะที่ต้นลำไยยังอายุไม่มากนัก (ไม่เกิน 5 ปี) การตัดช่อทิ้งเพียงอย่างเดียวลดอาการม้วนหงิกได้ 70 %


3. ต้นที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปการตัดช่อทิ้งปฏิบัติได้ยาก การใช้สารกำจัดไร เช่นผงกำมะถัน (ไมโครไทออล สเปเซียล) 80% WP อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร อามีทราซ หรือโบรโมโพรไพเรต สามารถกำจัดไรได้ดี อย่างไรก็ตามยังพบอาการม้วนหงิกประมาณ 30-70 เปอร์เซ็นต์

 

แนะนำเรื่องที่น่าสนใจ

การฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยวลำไย >

การสะสมอาหารก่อนราดสารลำไย >

การเปิดตาดอกลำไย >

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้. (2563). การดูแลลำไยช่วงแตกใบอ่อน. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://researchex.mju.ac.th/agikl/index.php/knowledge/25-fruit/40-2553-11-23-04-m-s. 3 กันยายน 2563

 

#การดูแลลำไยช่วงแตกใบอ่อน #ช่วงลำไยแตกใบอ่อน #ช่วงแตกใบอ่อน #สูตรปุ๋ย #โรคและแมลงช่วงลำไยแตกใบอ่อน