Suphan Amino Plus

อะมิโน พลัส

 

อะมิโน พลัส เป็นอาหารเสริมพืชทางใบ ของสุพรรณ (ตรานกอินทรีย์) คุณสมบัติ : เปิดตาดอก บำรงช่อดอก ช่วยให้ผลติดดก ลดการหลุดร่วง ขยายผล สร้างเนื้อ ให้กับไม้ผลต่างๆ เช่น ลำไย นอกจากนั้นสามารถใช้ฉีดพ่นแก่พืชปลูกที่ประสบปัญหาสภาพไม่เหมาะสม เช่น สภาพแห้งแล้ง อากาศร้อนจัด/หนาวจัด และช่วยฟื้นฟูสภาพต้นหลังย้ายกล้าและหลังเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ : สุพรรณ อะมิโน พลัสเป็นอะมิโนแอชิดอิสระที่พืชสามารถนำไปใช้สังเคราะห์โปรตีนได้อย่างรวดเร็ว สามารถประหยัดพลังงานของพืช เพื่อนำไปใช้ในขบวนการจริญเติบโตอื่นๆ จำเป็นต่อพืชในทุกช่วงที่ต้องใช้สารอาหารในปริมาณมาก ได้แก่ ระยะก่อนออกดอก ระยะก่อนดอกบาน และ ระยะติดผล ระยะขยายขนาดผล ระยะแตกยอดอ่อน


วิธีใช้ : ใช้พ่นทางใบ

ชนิดของพืช : ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ทุเรียน เงาะ ส้ม มะนาว มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย หน่อไม้ฝรั่ง พริก หอม คะน้า กระเทียม มะเขือเทศ กล้วยไม้ กุหลาบ ทานตะวัน ฯลฯ

อัตราใช้ : 10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (โปรดดูที่ข้างบรรจุภัณฑ์)

ส่วนประกอบ : Total Amino acids 12% Seaweed extract 3%

 

ข้อควรระวัง : ควรใช้ตามอัตราที่ทำหนด ควรเก็บไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้นระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา หากถูกผิวหนังหรือเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำละอาดทันที และ (เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง)

ขนาดบรรจุ : ขวด 1 ลิตร แกลลอน 5 ลิตร แกลลอน 20 ลิตร

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Products Information

 อาหารเสริมพืชทางใบ สุพรรณ (ตรานกอินทรีย์)
 

1/3

Suphan CN

ซีเอ็น CN 

 

สุพรรณ ซีเอ็น (ตรา นกอินทรีย์) Suphan CN เป็นอาหารเสริมพืชทางใบ มีคุณสมบัติ : เสริมสร้างการออกดอก ยับยั้งการแตกใบอ่อน ลดไนโตรเจน ช่วยพัฒนาดอก สร้างแป้งและน้ำตาลให้แก่พืช เช่น ลำไย และไม้ผลต่างๆ

 

พืชที่แนะนำให้ใช้ : ลำไย ทุเรียน เงาะ ส้ม มะนาว มะม่วง ลิ้นจี่ และไม้ผลทุกชนิด​

อัตราใช้ : 10-20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (โปรดดูที่ข้างบรรจุภัณฑ์)

ส่วนประกอบ : Polysaccharide 25%

 

ข้อควรระวัง : ควรใช้ตามอัตราที่ทำหนด ควรเก็บไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้นระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา หากถูกผิวหนังหรือเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำละอาดทันที และเขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง ฮอร์โมนพืช

ขนาดบรรจุ : ขวด 1 ลิตร แกลลอน 5 ลิตร แกลลอน 20 ลิตร

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan

 
1/3

สารเพิ่มประสิทธิภาพทางใบ

มิสเตอร์กรีน

 

มิสเตอร์กรีน อาหารเสริมพืชทางใบของสุพรรณ (ตรานกอินทรีย์) เป็นสารเสริมประสิทธิภาพทางใบ มิสเตอร์กรีนมีคุณสมบัติ : ช่วยเร่งให้ใบของพืชแก่เร็ว สีเขียวเข้ม สร้างน้ำตาล เพิ่มการสังเคราะห์แสงให้พืช เช่น ลำไย ไม้ผลต่างๆ เป็นต้น

 

พืชที่แนะนำให้ใช้ : ลำไย ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ทุเรียน เงาะ ส้ม มะนาว มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย หน่อไม้ฝรั่ง พริก หอม คะน้า กระเทียม มะเขือเทศ กล้วยไม้ กุหลาบ ทานตะวัน ฯลฯ

วิธีการใช้ : ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

อัตราใช้ : 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (โปรดดูที่ข้างบรรจุภัณฑ์)

ส่วนประกอบ : Polysaccharide 10% Amino acid compound 5%

 

ข้อควรระวัง : ควรใช้ตามอัตราที่ทำหนด ควรเก็บไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้นระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา หากถูกผิวหนังหรือเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำละอาดทันที (เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง)

ขนาดบรรจุ : ขวด 1 ลิตร แกลลอน 5 ลิตร แกลลอน 20 ลิตร

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan

 
1/3

Suphan KITOSAN

ไคโตซาน

 

ไคโตซาน KITOSAN อาหารเสริมพืชทางใบของสุพรรณ (ตรานกอินทรีย์)  เป็นสารไคโตชานที่ได้มาจากการสกัดจากธรรมชาติ มีปลอดภัยแก่คน พืช และสัตว์ มีคุณสมบัติ : ช่วยให้พืชมีควาต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช และสามารถป้องกันตัวเองจากการทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ ช่วยต้านทานเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราบางชนิด ช่วยกระตุ้นให้พืชสามารถดูดซึมและใช้สารอาหารในดินได้มากยิ่งขึ้น ช่วยให้พืชแข็งแรงและทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

 

พืชที่แนะนำให้ใช้ : ลำไย ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ทุเรียน เงาะ ส้ม มะนาว มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย หน่อไม้ฝรั่ง พริก หอม คะน้า กระเทียม มะเขือเทศ กล้วยไม้ กุหลาบ ทานตะวัน ฯลฯ

อัตราใช้ : 10-20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (โปรดดูที่ข้างบรรจุภัณฑ์)

วิธีใช้ : ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปรียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

 

ข้อควรระวัง : ควรใช้ตามอัตราที่ทำหนด ควรเก็บไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้นระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา หากถูกผิวหนังหรือเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำละอาดทันที (เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง)

ขนาดบรรจุ : ขวด 1 ลิตร แกลลอน 5 ลิตร แกลลอน 20 ลิตร

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan

 
1/3

SUPER SEWEED (สาหร่าย)

ซุปเปอร์ซีวีด

 

ซุปเปอร์ซีวีด SUPER SEWEED อาหารเสริมพืชทางใบของสุพรรณ (ตรานกอินทรีย์) สกัดจากสาหร่าย มีคุณสมบัติ : เพิ่มการแตกตาดอก เช่น ลำไย ทำให้ดอกสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มน้ำหนักและความหวาน เพิ่มความต้านทานในโรคพืช ช่วยให้ใบพืชสมบรูณ์ เขียวเข้ม และช่วยฟื้นฟูระบบรากของพืช

 

พืชที่แนะนำให้ใช้ : ลำไย ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ทุเรียน เงาะ ส้ม มะนาว มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย หน่อไม้ฝรั่ง พริก หอม คะน้า กระเทียม มะเขือเทศ กล้วยไม้ กุหลาบ ทานตะวัน ฯลฯ

อัตราใช้ : 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (โปรดดูที่ข้างบรรจุภัณฑ์)

วิธีใช้ : ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปรียกทั่วใบและทุกๆ ส่วนของพืชทุกๆ 7-10 วัน

ส่วนประกอบ : Total Seaweed extract 15%

 

ข้อควรระวัง : ควรใช้ตามอัตราที่ทำหนด ควรเก็บไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้นระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา หากถูกผิวหนังหรือเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำละอาดทันที (เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง)​

ขนาดบรรจุ : ขวด 1 ลิตร แกลลอน 5 ลิตร แกลลอน 20 ลิตร

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan

 
1/3

Suphan Amino Plus

สูตรขยายลูก

 

อะมิโน พลัส สูตรขยายลูก

อาหารเสริมพืชทางใบของสุพรรณ (ตรานกอินทรีย์) 

 

ประโยชน์ : ขยายผลใหญ่ เพิ่มน้ำหนัก ช่วยทำให้เปลือกหนาเนื้อแน่น ช่วยเคลื่อนย้ายฮอร์โมน และธาตุอาหาร สุพรรณ อะมิโน พลัส สูตรขยายลูก เนื่อจากเป็นอะมิโนแอชิดอิสระที่พืชสามารถนำไปใช้สังเคราะห์โปรตีนได้อย่างรวดเร็ว สามารถประหยัดพลังงานของพืช เพื่อนำไปใช้ในขบวนการจริญเติบโตอื่นๆ จำเป็นต่อพืชในทุกช่วงที่ต้องใช้สารอาหารในปริมาณมาก เช่น ระยะก่อนออกดอก ระยะก่อนดอกบาน และ ระยะติดผล ระยะขยายขนาดผล ระยะแตกยอดอ่อน ใช้พ่นทางใบ เป็นต้น และสามารถใช้ฉีดพ่นแก่พืชปลูกที่ประสบปัญหาสภาพไม่เหมาะสม เช่น สภาพแห้งแล้ง อากาศร้อนจัด/หนาวจัด และยังช่วยฟื้นฟูสภาพต้นหลังย้ายกล้าและหลังเก็บเกี่ยวได้ดีอีกด้วย

 

พืชที่แนะนำให้ใช้ : ลำไย ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ทุเรียน เงาะ ส้ม มะนาว มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย หน่อไม้ฝรั่ง พริก หอม คะน้า กระเทียม มะเขือเทศ กล้วยไม้ กุหลาบ ทานตะวัน ฯลฯ

อัตราใช้ : 10-20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (โปรดดูที่ข้างบรรจุภัณฑ์)​

ส่วนประกอบ : Total Amino acids 12% Seaweed extract 3%

 

ข้อควรระวัง : ควรใช้ตามอัตราที่ทำหนด ควรเก็บไว้ในที่ร่มและไม่เปียกชื้นระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา หากถูกผิวหนังหรือเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำละอาดทันที (เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง)​

ขนาดบรรจุ : ขวด 1 ลิตร แกลลอน 5 ลิตร แกลลอน 20 ลิตร

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan

 
1/1

สุพรรณ (ตรา นกอินทรีย์)

อาหารพืช
สำหรับบำรุงลูกเล็ก

 

สุพรรณ อาหารพืช สำหรับบำรุงลูกเล็ก (ตรา นกอินทรีย์)

 

คุณสมบัติ : ช่วยให้ติดลูกดก เปลือกหนา ขั้วเหนียว ลูกโตสม่ำเสมอ

 

พืชที่แนะนำให้ใช้ : ลำไย มะม่วง ทุเรียน เงาะ ส้ม มะนาว เป็นต้น

อัตราใช้ : 2 ขีด ต่อน้ำ 200 ลิตร 

ถุงบรรจุ : 2 กิโลกรัม

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan

 
1/1

สุพรนณ (ตรา นกอินทรีย์)

ชุดพ่นทางใบ
ให้ลำไยออกดอก

 

ชุดพ่นทางใบให้ลำไยออกดอก สุพรนณ (ตรา นกอินทรีย์)

 

คุณสมบัติ : บังคับให้ลำใยออกดอก ได้ทุกสภาพอากาศ ทั้งในฤดูแลนอกฤดู เป็นสูตรดูดซึมเร็ว แรงชัวร์ ชัดเจน แนะนำให้ใช้กับลำไย

เรื่องดอกขอให้บอกสุพรนณ สู้แล้ง ชอบฝน ทนหนาว ต้นทุนต่ำ ดอกเต็ม

อัตราใช้ : 1 ถุง (2 กิโลกรัม) ต่อน้ำ 200 ลิตร 

ถุงบรรจุ : 2 กิโลกรัม

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan

 
1/1

สุพรรณ (ตรา นกอินทรีย์)

สะสมอาหาร

 

สะสมอาหาร สุพรรณ (ตรา นกอินทรีย์)

อัตราใช้ : 1 ถุง (1 กิโลกรัม) ต่อน้ำ 200 ลิตร 

ถุงบรรจุ : 1 กิโลกรัม

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan

ใบอนุญาติผลิตเลขที่ : xxxxxxxxxxxxx 

ออกโดยกรมวิชาการเกษตร

 
1/1

สุพรนณ (ตรา นกอินทรีย์)

สารน้ำทางดิน

สารน้ำทางดิน สุพรนณ (ตรา นกอินทรีย์)

อัตราใช้ : 1 แกลลอน ต่อน้ำ 200 ลิตร

ขนาดบรรจุ : แกลลอน 5 ลิตร

 

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan

 
1/1

สารเพิ่มประสิทธิภาพ

ดูดดี

 

สารเพิ่มประสิทธิภาพ (ตรา ดูดดี) เป็นอาหารพืช ใช้สำหรับ : เสริมสร้างการออกดอก ยับยั้งการแตกใบอ่อน ลดไนโตรเจน ช่วยพัฒนาดอก สร้างแป้งและน้ำตาลให้แก่พืช

 

พืชที่แนะนำให้ใช้ : ลำไย ทุเรียน เงาะ ส้ม มะนาว มะม่วง ลิ้นจี่ และไม้ผลทุกชนิด​

อัตราใช้ : 10-20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร 

ส่วนประกอบ : Polysaccharide 25%

ขนาดบรรจุ : ขวด 500 cc.

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต : เอสพี คอร์เปอเรชั่น เลขที่ 65/1 หมู่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์ 064-058-0697 LINE ID: @suphan